0

Napište nám

Telefon:+420737557257

info@svetoffroadu.cz

Reklamační podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží ihned při jeho přijetí. Jestliže kupující zboží neprohlédne a nebo nezajistí, aby bylo prohlédnuto, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady byly u výrobku již před jeho použitím. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak je prodávající odpovědnosti zproštěn.

Před zasláním reklamace nás kontaktujte (telefonicky, e-mailem), aby bylo reklamační řízení co nejrychlejší, sdělíme Vám jak dále postupovat. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět, odstoupení od kupní smlouvy, doklad o koupi (paragon, faktura), který slouží k uplatnění reklamace u výrobců.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 15kč (slovy: patnáct korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

Doklady ke stažení:


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.pdf


Reklamační list.pdf